Kvalitetssikring er vores topprioritet. Vores pro- duktion er bygget op efter HACCP, der sikrer fuld produktsporbarhed fra modtagelse af rå- varen, gennem produk- tion til endeligt produkt.

Vi lægger stor vægt på, at forbrugere og kunder skal have tillid til vore produkter. Vores produktion er bygget op omkring HACCP, der er et internationalt anerkendt ledelsesværktøj til styring af fødevaresikkerhed. Forkortelsen står for Hazard Analysis and Critical Control Points, der kan oversættes til risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. HACCP sikrer fuld produktsporbarhed fra modtagelse af råvaren, gennem produktion til endeligt produkt. 


HACCP-principperne består af 7 trin:

1.   Identificering af alle risici. Herunder eksempelvis bakterier i varmebehandlede produkter.

2. Identificering af kritiske kontrolpunkter. Herunder eksempelvis temperaturkontrol af kølevarer og temperaturkontrol ved opvarmning.

3. Definition af kritisk grænse for accepteret kvalitet. Herunder temperatur på kølerum, produktets kernetemperatur, hvor længe kan produktet opbevares ved stuetemperatur, nedkølingstid.

4. Overvågning. Hvor ofte gennemgås produktionsapparatet?

5. Korrigerende handlinger. Hvilke korrigerende handlinger træder i kraft ved udslag.

6. Dokumentation. Hvordan dokumenteres produktionen og eventuelle udsving. Anvendelse af fejlskemaer.

7. Revision af dokumentation.


Risikofaktorerne inddeles i 3 risiko kategorier:

Mikrobiologiske:  Bakterier, mug, skimmel, virus og parasitter. Giftstoffer fra bakterier og mug.

Kemiske:  Afsmitning fra emballage, materialer og genstande, som er i kontakt med fødevarer, tungmetaller, naturligt forekommende giftstoffer i fødevarer, sprøjtegifte, miljøforureninger, stoffer dannet under produktionen (fx ved opvarmning), allergener (fx i skaldyr, nødder og glutenholdige fødevarer).

Fysiske:  Bensplinter, sten, glasskår og emballagestumper.